Přírodovědná soutěž Zlatý list proběhla opět také ve Vodní tvrzi

Přírodovědná soutěž Zlatý list proběhla opět také ve Vodní tvrzi

28.04.2023
Dne 28. dubna 2023 se ve SVČ DUHA Jeseník konalo základní kolo dnes již tradiční přírodovědné soutěže Zlatý list.

Děti porovnávaly své znalosti v různých disciplínách, jako byla např. ochrana přírody, obratlovci, bezobratlí, houby či astronomie. VMJ se zapojilo vytvořením stanoviště „ROSTLINY“ na nádvoří Vodní tvrze. Projektu se zúčastnilo 66 žáků základních škol z Jesenicka.

Fotografie
Přírodovědná soutěž Zlatý list proběhla opět také ve Vodní tvrzi
Přírodovědná soutěž Zlatý list proběhla opět také ve Vodní tvrzi
Přírodovědná soutěž Zlatý list proběhla opět také ve Vodní tvrzi
Přírodovědná soutěž Zlatý list proběhla opět také ve Vodní tvrzi
Přírodovědná soutěž Zlatý list proběhla opět také ve Vodní tvrzi
Přírodovědná soutěž Zlatý list proběhla opět také ve Vodní tvrzi