Konference o dějinách Slezska, Opava 2023

Konference o dějinách Slezska, Opava 2023

13.04.2023
Dne 13. dubna 2023 se v rámci projektu GA ČR Transformace Slezska 1945–1948 (22-05263S) uskutečnila v opavském Müllerově domě konference Slezsko a třetí Československá republika 1945–1948.

Mezi přednášejícími, kteří v celkem čtyřech blocích pojednali o četných tématech vztahujících se k pohnutým slezským dějinám, vystoupil i pracovník VMJ Kamil Tomášek s krátkým exkurzem do dějin jesenických lázní ve sledovaném období.

Výstupem konference bude kolektivní monografie, jejíž vydání je plánováno do konce roku 2023. 

Fotografie
Konference o dějinách Slezska, Opava 2023
Konference o dějinách Slezska, Opava 2023
Konference o dějinách Slezska, Opava 2023
Konference o dějinách Slezska, Opava 2023