Exkurze Proměna příhraniční oblasti Mikulovic po roce 1945

Exkurze Proměna příhraniční oblasti Mikulovic po roce 1945

25.03.2023
V sobotu 25. března se uskutečnila exkurze „Proměna příhraniční oblasti Mikulovic po roce 1945 a její stopy v krajině“.

Sedmnáct účastníků exkurze, z nichž pět přijelo z Polska, zamířilo z nádraží v Mikulovicích do Kolnovic, které v poválečném období prošly nejen turbulentním demografickým vývojem, ale na jejich území rovněž proběhly významné změny státní hranice v souvislosti s česko-polským vyrovnáním v druhé polovině 50. let minulého století.

Exkurzi vedl Pavel Macháček.

Fotografie
Exkurze Proměna příhraniční oblasti Mikulovic po roce 1945
Exkurze Proměna příhraniční oblasti Mikulovic po roce 1945
Exkurze Proměna příhraniční oblasti Mikulovic po roce 1945