Zádušní mše za nadlesního Pekarka ke 100. výročí jeho úmrtí

Zádušní mše za nadlesního Pekarka ke 100. výročí jeho úmrtí

19.02.2023
V neděli 19. února 2023 se v hornodomašovském kostele svatého Jana Křtitele uskutečnila vzpomínka na jednu z nejvýraznějších postav starého c. k. lesnictví v Jeseníkách, Huga Pekarka, od jehož úmrtí uplynulo předchozího dne rovných 100 let.

Připomenutí tohoto výročí podnítil etnograf VMJ Matěj Matela, který se osobou a dílem H. Pekarka dlouhodobě intenzivně zabývá. Iniciativu následně převzal vedoucí arcibiskupského polesí Domašov Jan Ťulpík, který s farářem P. Waldemarem Woźniakem domluvil zádušní mši za zesnulého lesníka. V 10.15 hod. se tak kostel rozezněl fanfárou, kterou na lesní rohy zatroubili z kúru lesníci. Poté si vzal slovo M. Matela, který v deseti minutách připomněl lesníka Pekarka jako odborníka, ale i coby svébytného pábitele, který měl smysl pro humor. Následovala samotná mše, v jejímž průběhu se celebrující duchovní Woźniak o Pekarkovi několikrát velice uznale zmínil a vybídl přítomné k modlitbě nejen za něj, ale i za všechny lesníky, kteří starostlivě dbali a dbají o blaho zdejších lesů.

Po skončení bohoslužby se přítomní, jejichž počet dosáhl k šesti desítkám, mohli díky iniciativě místostarostky Bělé pod Pradědem Vlasty Ťulpíkové občerstvit výbornými zákusky nebo čajem. Větší část se pak odebrala k místu posledního odpočinku Huga Pekarka, jeho manželky Marie a dcery Heleny, kde M. Matela pronesl ještě několik slov týkajících se možné rekonstrukce hrobového místa. 

Na akci se kromě Arcibiskupských lesů a Vlastivědného muzea Jesenicka podílely rovněž Lesy ČR, reprezentované jesenickým lesním správcem Filipem Benešem a jeho zástupcem Lubomírem Novotným, a obec Bělá pod Pradědem.

Autorky fotografií: Ludmila Slezáková, Táňa Matelová, Vlasta Ťulpíková, Kateřina Machalcová

Fotografie
Zádušní mše za nadlesního Pekarka ke 100. výročí jeho úmrtí
Zádušní mše za nadlesního Pekarka ke 100. výročí jeho úmrtí
Zádušní mše za nadlesního Pekarka ke 100. výročí jeho úmrtí
Zádušní mše za nadlesního Pekarka ke 100. výročí jeho úmrtí
Zádušní mše za nadlesního Pekarka ke 100. výročí jeho úmrtí
Zádušní mše za nadlesního Pekarka ke 100. výročí jeho úmrtí
Zádušní mše za nadlesního Pekarka ke 100. výročí jeho úmrtí
Zádušní mše za nadlesního Pekarka ke 100. výročí jeho úmrtí