Přednáška připomněla pohnutý život německého agrárníka Otty Halkeho

Přednáška připomněla pohnutý život německého agrárníka Otty Halkeho

16.02.2023
Jednou z nejtragičtějších skupin našich moderních dějin jsou ti sudetští Němci, kteří vyjádřili svůj odpor proti nacismu. Za války čelili šikaně úřadů i svých sousedů, po roce 1945 se však klidu nedočkali. Jedním z nich byl i někdejší poslanec československého parlamentu Otto Halke z Krnova, jehož život je smutným příkladem nespravedlnosti dějin, ale i vzorem pevného charakteru a cti.

Osobnost Otty Halkeho (1882–1973) přiblížil etnograf VMJ Matěj Matela, jenž se dlouhodobě zabývá regionálními politiky německé národnosti, kteří nepodlehli zrůdným ideám nacismu. Ve zhruba hodinu trvajícím povídání seznámil 21 účastníků s životem a morálním odkazem tohoto krnovského sedláka a poslance, jenž si za všech režimů dokázal zachovat mravní integritu. Když se proto roku 2005 rozhodla Nadace Charty 77 udělit Cenu Františka Kriegla za osobní statečnost symbolicky všem občanům německé národnosti, kteří nesouhlasili s Hitlerovou politikou, ocenění si převzala právě Halkeho dcera Marie Machnig.

Přednáška proběhne rovněž 2. března v prostorách Městské knihovny Krnov. O Halkeho silném příběhu si pak můžete přečíst v posledním čísle periodika Vlastivědné listy Slezska.

Fotografie
Přednáška připomněla pohnutý život německého agrárníka Otty Halkeho
Přednáška připomněla pohnutý život německého agrárníka Otty Halkeho
Přednáška připomněla pohnutý život německého agrárníka Otty Halkeho
Přednáška připomněla pohnutý život německého agrárníka Otty Halkeho
Přednáška připomněla pohnutý život německého agrárníka Otty Halkeho
Přednáška připomněla pohnutý život německého agrárníka Otty Halkeho