Nová expozice fauny a flóry – dotační příležitost

Nová expozice fauny a flóry – dotační příležitost

10.02.2023
Olomoucký kraj ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka připravil žádost do dotační výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Muzea - SC 4.4, a to na výstavbu nové expozice s názvem Živá příroda Jesenicka. V případě úspěchu by evropské peníze pokryly až 80 % zamýšlené investice.

Nová stálá expozice přírody Jesenicka představí návštěvníkům čtyři zásadní typy biotopů, a sice kulturní krajinu, rašeliniště, les a alpínské bezlesí. Návštěvník bude při průchodu expozicí pozorovat postupnou změnu krajiny, k níž dochází s rostoucí nadmořskou výškou. Přitom se seznámí s typickými i vzácnými obyvateli těchto biotopů z rostlinné i živočišné říše. Samostatným prvkem pak bude dutinový strom uprostřed místnosti se svými obyvateli. Řada herních prvků jistě zaujme malé návštěvníky, kteří se mohou těšit i na jeskyni s netopýry a malý herní koutek.

V případě úspěchu v dotačním programu IROP by výstavba mohla začít v polovině roku 2023.