Malířská díla vystavena v galerii Vodní tvrze

Malířská díla vystavena v galerii Vodní tvrze

23.01.2023
Výstava obrazů Barevná paleta Jesenicka byla dne 17. ledna 2023 ve Vodní tvrzi po dvou neúspěšných pokusech – dvakrát byla výstava zrušena kvůli pandemii covidu 19 – otevřena a malířská díla z 19., 20. a 21. století (s dominantním zastoupením krajinomaleb) zpřístupněna veřejnosti.

Z velké většiny se jedná o díla dlouho ukrytá v depozitářích Vlastivědného muzea Jesenicka a Slezského zemského muzea v Opavě, výstavu však doplnily i kousky soukromých sběratelů. Velká část obrazů zachycujících zejména jesenickou krajinu nebyla nikdy veřejnosti zpřístupněna, a návštěvníkům se tak naskýtá unikátní příležitost tato díla spatřit.

Autoři výstavy Vás srdečně zvou na setkání dne 4. dubna 2023. V Rytířském sále prosloví přednášku doc. Pavel Šopák, Mgr. Pavel Rušar představí výstavní katalog a Mgr. Květoslav Growka provede hosty výstavou. Rytířský sál při této příležitosti také rozezní libé zvuky cella a klavíru: interpretovat mistry bude Eva Týfová.