Příprava ediční řady katalogů muzejních sbírek

Příprava ediční řady katalogů muzejních sbírek

16.12.2022
V pátek 16. prosince se uskutečnilo úvodní zasedání redakční rady nové ediční řady muzejních katalogů s názvem Z historických sbírek Jesenicka.

Edice si klade za cíl představit odborníkům, badatelům a dalším zájemcům unikátní historické předměty ze sbírek VMJ formou tematických katalogů. V redakční radě se sešli odborní pracovníci z VMJ, ale také z muzeí v Olomouci, Šumperku a Opavě. Muzejníci diskutovali o edičním plánu a výtvarné podobě chystaných publikací. Katalogy by měly vycházet od podzimu roku 2023. Zamýšleny jsou publikace o mincích a medailích, obrázcích na skle, zbraních a dalších souborech historických artefaktů. Vedle sbírek VMJ budou takto přiblíženy i nejvýznamnější exponáty se vztahem k Jesenicku z majetku jiných institucí či soukromých sběratelů.