Vlastivědné muzeum Jesenicka zahajuje spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UPOL

Vlastivědné muzeum Jesenicka zahajuje spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UPOL

15.12.2022
V rámci nově zahájené spolupráce mezi Vlastivědným muzeem Jesenicka a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci se uskutečnila první exkurze studentů na Jesenicko.

Smyslem spolupráce má být zapojení studentů z různých přírodovědných oborů do řešení problémů jesenického regionu na straně jedné a nabídnutí příležitostí pro výuku v praxi na straně druhé. Profitovat by tak ze spolupráce měla jak olomoucká „přírodověda“, tak i muzeum a potažmo celý region. 

Exkurzi pro katedru geografie připravil ředitel muzea Pavel Rušar. Tematicky byla zaměřená na zhodnocení potenciálu terénních úprav a výstavby nových cest v Rejvízské hornatině v souvislosti s těžbou dřeva. Studenti se dotkli různých přístupů k problému, od environmentálních a ekonomických až po bezpečnostní, dopravní a turistické. Cílem studentského poradního panelu bylo dospět ke kompromisu a představit Komisi pro rozvoj města vlastní stanovisko, k čemuž dojde v následujících týdnech. 

V roce 2023 jsou plánovány další pilotní aktivity, do kterých se kromě Katedry geografie zapojí zřejmě i další pracoviště Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Fotografie
Vlastivědné muzeum Jesenicka zahajuje spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UPOL
Vlastivědné muzeum Jesenicka zahajuje spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UPOL
Vlastivědné muzeum Jesenicka zahajuje spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UPOL