Kde to vlastně žijeme?

Kde to vlastně žijeme?

01.12.2022
Ve čtvrtek 1. prosince a v úterý 6. prosince se v Rytířském sále Vodní tvrze v Jeseníku uskutečnil edukační program „Kde to vlastně žijeme? Historický vývoj Jesenicka v průběhu staletí“, určený pro žáky 8. třídy základní školy v Javorníku.

Na úvod přibližně 75 minut trvajícího bloku si žáci ve tří až čtyřčlenných skupinách zkusili vybrat správné odpovědi z testu mapujícího jejich představy o minulosti regionu, v němž žijí. Poté následovala prezentace zásadních událostí v dějinách Jesenicka od prvotní kolonizace přes vytvoření niského knížectví až po vznik občanské společnosti a průnik velkých dějin 20. století do kraje na severním úpatí Jeseníků a Rychlebských hor doplněná četným obrazovým a mapovým materiálem. Děti byly do výkladu vtahovány otázkami, které je měly přimět k hledání odpovědí na zlomové okamžiky v dějinách regionu a poznání jeho historie, takže šlo spíše o besedu než o klasickou přednášku. Na závěr celého bloku si pedagogický doprovod odnesl do další výuky test, který umožní zpětnou vazbu na nově získané znalosti o dějinách Jesenicka.