Od pomluvy k upálení

Od pomluvy k upálení

09.12.2022
Polský dokumentární film představuje období, kdy niské knížectví, kam Jesenicko v minulosti náleželo, zasáhlo několik vln honu na čarodějnice. Přibližuje nejen samotný průběh procesů, od obvinění přes mučení až k exekucím, ale i jejich podhoubí.

Konkrétněji se dotýká zvláště druhé a třetí vlny (léta 1639–1642 a 1651–1652), kdy v celém knížectví došlo ke skutečně masivnímu honu na údajné spřízněnce ďábla, kterému padlo za oběť minimálně 139 lidí. Na základě rozboru mnohých, nejen historických pramenů pak polští a čeští odborníci předkládají rovněž vysvětlení postupného útlumu procesů, k němuž došlo na konci 17. století. Víra v existenci čarodějnic samozřejmě nezmizela, avšak nejrůznější nařízení v 18. století se už z podstaty osvícenství stavěla proti silnějšímu exekučnímu řádění.

Premiéra v ČR proběhla dne 23. listopadu 2021 v Rytířském sále Vodní tvrze. Nyní je dokument ke zhlédnutí s českými titulky na Youtube.

Dokumentární film, rok 2021, Fundacja filmowa polscy wychodżcy, režie: Grzegorz Kubaszko

Spolupracovalo: Muzeum Powiatowe w Nysie, Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., Státní okresní archiv Jeseník ad.