Přednáška připomněla sametovou revoluci v Jeseníku

Přednáška připomněla sametovou revoluci v Jeseníku

16.11.2022
O 33 let zpět v čase se přenesli účastníci přednášky, která proběhla 16. listopadu v Rytířském sále Vodní tvrze. Jejím tématem byl nejen samotný pád komunismu v Jeseníku, ale rovněž nejrůznější formy protirežimního odporu v regionu.

Přednášející Mgr. Matěj Matela, etnograf VMJ, nejprve krátce představil situaci na Jesenicku v dobách normalizace. Přestože lze vztah většiny zdejších obyvatel směrem k režimu nazvat pasivním či spíše pozitivním, našli bychom zde celou řadu jedinců, kteří se s útlakem a každodenní šedí 70. a 80. let nesmířili. Jednalo se o představitele tzv. undergroundu, tedy různé trampy, volnomyšlenkářské umělce či recesisty, dále věřící, někdejší politické vězně pracující v Rudných dolech nebo intelektuály. Všichni ti vytvořili podhoubí pro pohnuté listopadové události roku 1989, o nichž pojednala druhá část přednášky, kde se účastníci mimo jiné dozvěděli o okolnostech vzniku jesenického Občanského fóra, složitých jednáních demokratické opozice s odcházející komunistickou garniturou nebo o těžkostech roku 1990, k nimž např. patřil odchod sovětské posádky z města. Díky tomu, že si přednášku přišli vyslechnout i dva ze čtyř hlavních představitelů jesenického OF, Petr Košacký (první porevoluční starosta Jeseníku) a Ladislav Hajný, mohla být řada informací doplněna a dovysvětlena.

Fotografie
Přednáška připomněla sametovou revoluci v Jeseníku
Přednáška připomněla sametovou revoluci v Jeseníku
Přednáška připomněla sametovou revoluci v Jeseníku
Přednáška připomněla sametovou revoluci v Jeseníku
Přednáška připomněla sametovou revoluci v Jeseníku
Přednáška připomněla sametovou revoluci v Jeseníku