Poutní místa na Jesenicku

Poutní místa na Jesenicku

03.11.2022
Ve čtvrtek 3. 11. se v Městské knihovně v Krnově uzavřel cyklus přednášek o Zmizelém Jesenicku. Přednáška se týkala poutních míst a posluchače s místy, které ještě před druhou světovou válkou navštěvovaly tisíce poutníků, seznámili pracovník VMJ Pavel Macháček a archivářka SOkA Jeseník Mgr. Michaela Neubauerová.

Jesenicko bylo územím patřícím po mnoho staletí vratislavským biskupům a katolická víra se stala pevnou součástí života zdejších obyvatel, vyznávajících konzervatismus, řád a tradice. Na novoty pohlížel zdejší člověk s nedůvěrou, a naopak důsledně lpěl na zvycích a názorech předků. V potu tváře z kamenité půdy těžce dobýval svůj chléb a před ulehnutím se pravidelně modlil. Na důkaz své lásky k Bohu posel krásnou zemi desítkami kostelů, jež jako bílé prsty, směřující k nebi, symbolizovaly jeho přesvědčení o řádu tohoto světa. Kraj pod Pradědem tak působil na své okolí jako magická země, kde lze dosáhnout zázraků. A zázraky přicházely. Ten poslední v podobě nové léčebné metody, kterou hlásal mladý chalupník z nevelké osady nad Jeseníkem. Kruh se uzavřel. Jestliže už předtím existovala na Jesenicku celá řada poutních míst, nyní proud prosebníků mířících na Jesenicko ještě zesílil…. 

Pavel Macháček

Fotografie
Poutní místa na Jesenicku
Poutní místa na Jesenicku