Ztracená cesta

Ztracená cesta

02.11.2022
Jesenicko bylo po staletí součástí Niského knížectví a ani jeho rozdělení po válkách o Slezsko mezi Marií Terezií a pruským králem Fridrichem II. nezměnilo nic na úzkém sepětí regionu s vratislavským biskupstvím.

Pevností víry zdejších obyvatel otřásly až dopady světové hospodářské krize a k vyhnání Boha z chalup pod Jeseníky a Rychlebskými horami došlo spolu s odsunem Němců po druhé světové válce. Přednáška „Ztracená cesta“, která proběhla 1. listopadu 2022 v jesenické Katovně, přiblížila stopy víry původních obyvatel v jesenické krajině a trnitou pouť nové společnosti ke každodenním jistotám.

Pavel Macháček

Fotografie
Ztracená cesta
Ztracená cesta
Ztracená cesta