Meteorologická výstava obohatila letošní Floru Olomouc

Meteorologická výstava obohatila letošní Floru Olomouc

31.10.2022
K popularizaci meteorologie a klimatologie přispěla meteorologická expozice Katedry geografie Přírodovědecké fakulty UPOL ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka na podzimní přehlídce Flora Olomouc.

Flora Olomouc, kterou letos navštívilo bezmála 20 000 lidí, si připomněla dvousté výročí narození zakladatele genetiky Gregora J. Mendela.

„Rok 2022 je oslavou díla genetika G. J. Mendela, snad proto bylo mottem podzimní výstavy Flora Olomouc Plody otce genetiky. Ten se však zabýval i meteorologií a včelařstvím. V rámci pozorování a předpovědi počasí zapisoval více než 5 let údaje o teplotě vzduchu a tlaku vzduchu. Současně sledoval atmosférické srážky, extrémní teploty, stav ozonu, a dokonce i skvrny na Slunci. Jako první meteorolog na světě vědecky popsal tornádo, které 13. října 1870 postihlo Brno,“ popsal Miroslav Vysoudil z Katedry geografie UPOL.

Díky dlouholeté spolupráci s ČHMÚ Ostrava a Vlastivědným muzeem Jesenicka se Přírodovědecké fakultě podařilo nashromáždit řadu unikátních meteorologických přístrojů. Účastníci výstavy je mohli spatřit v hlavní expozici výstavy i v prostorách zrekonstruované budovy oranžerie. „Nad nabídkou ředitelství Flora Olomouc nebylo třeba dlouze přemýšlet, neboť meteorologie a klimatologie patří na katedře geografie přes 60 let k tradičním disciplínám,“ dodal Miroslav Vysoudil.

Podle PřF UPOL