Vznik Československa a poslední měsíce roku 1918 na Jesenicku

Vznik Československa a poslední měsíce roku 1918 na Jesenicku

28.10.2022
Dvacátý osmý říjen je oslavován jako den, kdy došlo k ustavení samostatného československého státu. Němci v pohraničí českých zemí však tuto událost vnímali zcela odlišně.

Přednáška "Vznik Československa a poslední měsíce roku 1918 na Jesenicku" příblížila situaci v bývalém politickém okrese Jeseník z pohledu jeho tehdejších obyvatel, kteří po vyhlášení Československa deklarovali na území severní Moravy a Slezska vznik provincie Sudetenland a vyslovili požadavek na její přičlenění k Německému Rakousku. Spoléhali přitom na stejné právo na sebeurčení jako Češi. Přednášející Pavel Macháček nastínil zároveň mezinárodní situaci v době Pařížské mírové konference, vývoj v českých zemích na konci roku 1918 spojený se složitou hospodářskou situaci v prvních poválečných měsících i průběh obsazení severní Moravy a Slezska československými legionáři.

Fotografie
Vznik Československa a poslední měsíce roku 1918 na Jesenicku