Obyvatelé Černé Vody se zajímají o historii

Obyvatelé Černé Vody se zajímají o historii

06.10.2022
Nejen ve velkých institucích, ale i v nevelkých obcích na Jesenicku probíhají přednášky pracovníků Vlastivědného muzea Jesenicka. V Černé Vodě se 6. října 2022 uskutečnila v obecní knihovně přednáška pracovníka VMJ Pavla Macháčka věnovaná historii hradu Kaltenštejna a menších sídelních jednotek v okolí této obce.
Fotografie
Obyvatelé Černé Vody se zajímají o historii