Cyklus přednášek v Městské knihovně v Krnově

Cyklus přednášek v Městské knihovně v Krnově

20.10.2022
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Krnově se v této instituci rozběhl cyklus přednášek věnovaný změnám v osídlení, k němuž na Jesenicku došlo po druhé světové válce.

Odsun původního obyvatelstva, nedostatečné nové dosídlení regionu, násilná kolektivizace a necitlivé rušení výrobních závodů poskytujících pracovní příležitosti vedlo k demografické krizi a likvidaci menších sídelních jednotek. Cyklus přednášek pracovníka VMJ Pavla Macháčka pod názvem „Zmizelé Jesenicko“, který byl doplněn bohatou obrazovou prezentací, představil posluchačům v krnovské knihovně ve dnech 29. září a 20. října zaniklé a téměř zaniklé osady Jesenicka. Na poslední přednášce, která se bude konat 3. listopadu, pak archivářka SOkA Jeseník Michaela Neubauerová spolu s Pavlem Macháčkem představí historii poutních míst na Jesenicku a důsledky odsunu Němců a nástupu komunistů k moci.

Fotografie
Cyklus přednášek v Městské knihovně v Krnově
Cyklus přednášek v Městské knihovně v Krnově
Cyklus přednášek v Městské knihovně v Krnově