Vycházka na Jánský Vrch

Vycházka na Jánský Vrch

08.10.2022
V sobotu 8. října 2022 se v Javorníku uskutečnila vycházka za netradiční historií zámku Jánský Vrch. Účastníci se prošli okolím tohoto známého historického objektu, který je jediným zpřístupněným zámkem na území jesenického okresu.

Dozvěděli se množství málo známých skutečností, které se týkaly jak původního hradu, tak i pozdějšího zámku s parkovou výzdobou. Na závěr došlo ke zpestření vycházky, když se účastníci přesunuli do muzejních expozic v interiéru budovy bývalého městského soudu v Javorníku. Slovně provázel archeolog Vlastivědného muzea Jesenicka Mgr. Milan Rychlý.

Fotografie
Vycházka na Jánský Vrch
Autor fotografie: Miroslav Trávníček