Výstava o zaniklých sídlech Moravy a Slezska zahájena

Výstava o zaniklých sídlech Moravy a Slezska zahájena

27.09.2022
V úterý 27. září byla vernisáží slavnostně otevřena výstava Zaniklá sídla Moravy a Slezska. Tato putovní výstava je jedním z výstupů projektu „Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídelní paměti obce – na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska“.

Právě část koordinátorů projektu a zároveň autoři výstavy (David Kovařík, Hana Vavrouchová a Veronika Peřinková) vernisáž poctili svou návštěvou a po úvodním slovu ředitele muzea Pavla Rušara představili projekt i samotnou výstavu. Kurátoři výstavy, Jan Petrásek a Markéta Rušarová, poté prezentovali nejzajímavější exponáty ze sbírek VMJ. Po krátkém prohlédnutí výstavy se návštěvníci odebrali do Rytířského sálu, kde pro ně bylo přichystáno představení projektu Kamenná. Žáci Montessori tříd ZŠ Vápenná po tři roky realizovali drobné opravy či stavby na území této zaniklé osady (jedná se o jezírko s pramenem, zvoničku a útulnu). Prezentaci projektu poté doplnily zvídavé dotazy publika směřující na část učitelského sboru.

Fotografie
Výstava o zaniklých sídlech Moravy a Slezska zahájena
Výstava o zaniklých sídlech Moravy a Slezska zahájena
Výstava o zaniklých sídlech Moravy a Slezska zahájena
Výstava o zaniklých sídlech Moravy a Slezska zahájena
Výstava o zaniklých sídlech Moravy a Slezska zahájena
Výstava o zaniklých sídlech Moravy a Slezska zahájena
Výstava o zaniklých sídlech Moravy a Slezska zahájena
Výstava o zaniklých sídlech Moravy a Slezska zahájena
Výstava o zaniklých sídlech Moravy a Slezska zahájena
Výstava o zaniklých sídlech Moravy a Slezska zahájena
Výstava o zaniklých sídlech Moravy a Slezska zahájena
Výstava o zaniklých sídlech Moravy a Slezska zahájena
Výstava o zaniklých sídlech Moravy a Slezska zahájena
Výstava o zaniklých sídlech Moravy a Slezska zahájena
Výstava o zaniklých sídlech Moravy a Slezska zahájena