Novinky z muzejní knihovny

Novinky z muzejní knihovny

27.09.2022
Od července letošního roku probíhá v jesenickém muzeu usilovná práce na katalogizaci knihovního fondu v novém automatizovaném knihovním systému Verbis firmy KP-SYS. V elektronickém katalogu je dosud evidováno zhruba 38 % knihovních dokumentů knihovny VMJ. Prioritně jsou katalogizována periodika, a proto jsou monografie dosud zastoupeny v nízkém počtu.

Knihovní systém Verbis je již regionálními knihovnami aktivně využíván. Uživatelům je tak nabídnut systém, který již znají, se všemi moderními bonusy, včetně propojení Národní digitální knihovny.

Vzhledem ke specifičnosti knihovního fondu je katalogizace všech knihovních dokumentů časově náročná, nicméně již nyní je možné nahlédnout do našeho nového knihovního katalogu na Portaro – katalog knihovny. V průběhu podzimu 2022 bude rovněž nabídnut režim pro zrakově znevýhodněné potenciální uživatele muzejní knihovny.

Ve dnech 20. až 22. září proběhl v Severočeském muzeu v Liberci 46. celostátní seminář knihovníků muzeí a galerií ČR. Stěžejním tématem se staly knihovní fondy původně německy hovořících regionů (tedy i Jesenicka) v současných muzejních institucích a problematika s tím spojená (digitalizace, katalogizace). Pozornost byla věnována i slepotiskové výzdobě knižních vazeb v 16. století, dále zanedlouho zprovozněné databázi NUSK nebo nejrůznějším formám spolupráce paměťových institucí a možnostem financování. Na programu byla též volba vedení knihovnické komise AMG ČR. Knihovník VMJ Pavel Žurek byl zvolen delegátem zastupujícím muzejní knihovny v Olomouckém kraji.

Fotografie
Novinky z muzejní knihovny