Exkurze za drobnými vodními živočichy

Exkurze za drobnými vodními živočichy

15.08.2022
V sobotu 13. 8. 2022 se ve Staré Červené Vodě uskutečnila přírodovědná exkurze pro děti i dospělé „Za drobnými vodními živočichy“, kterou vedla bioložka Vlastivědného muzea Jesenicka Mgr. Ludmila Slezáková.

Každý ze 14 účastníků si mohl zalovit v některé ze šesti tůní a pozorovat, co v nich žije. Osobně se tak seznámili s vodními plošticemi (bodule, splešťule, znakoplavka, klešťanka), larvami vážek a šídel, vodními plži (plovatka, uchatka nadmutá), vodními brouky (vírník, vodomil) nebo pijavkou. Kromě bezobratlých živočichů účastníci chytili i skokana zeleného a prohlédli si pobřežní vegetaci (rákos, orobinec, zevar aj.).

Fotografie
Exkurze za drobnými vodními živočichy
Exkurze za drobnými vodními živočichy
Exkurze za drobnými vodními živočichy