Zvoník z Cukmantlu na vlnách Českého rozhlasu

Zvoník z Cukmantlu na vlnách Českého rozhlasu

24.07.2022
Nově vyšlý titul Vlastivědného muzea Jesenicka „Zvoník z Cukmantlu“ o dvaceti pozapomenutých umělcích, spisovatelích či hajných spjatých se zdejším regionem se dočkal představení na vlnách Českého rozhlasu Plus.

O knize velice uznale pojednal literární kritik, překladatel a spisovatel Jan M. Heller, který se mimo jiné zabývá zaniklou kulturou příhraničních oblastí republiky. Na knize Matěje Mately vyzdvihl poctivou historickou práci i přínos publikace tkvící ve skutečnosti, že věrně zobrazuje zapomenutou rovinu kulturního ovzduší nejen Jeseníků a podhůří, ale i celé naší země. V archivu rozhlasu si jeho povídání můžete vyslechnout od 7:50.

Fotografie
„Zvoník z Cukmantlu“ Alois Kunz při výšlapu na Praděd (zdroj: archiv Elisabeth Malich)