Knihovnický systém v Knihovně Vlastivědného muzea Jesenicka

Knihovnický systém v Knihovně Vlastivědného muzea Jesenicka

24.06.2022
Jedním z vytyčených cílů nového směřování knihovny po roce 2018, kdy byl knihovní fond převzat knihovníkem Pavlem Žurkem, se stalo zpřístupnění knihovního fondu odborné i široké veřejnosti, což bez plnohodnotného knihovního systému nebylo dosud zcela možné.

V prosinci loňského roku byla podána žádost o dotační titul Veřejné informační služby knihoven Ministerstva kultury, resp. podprogramu VISK 3 Informační centra knihoven. Příslušná žádost byla v květnu 2022 kladně posouzena a automatizovaný knihovní systém Verbis od firmy KP-SYS byl 20. června 2022 nainstalován v muzejní knihovny. Momentálně probíhá konfigurace, ladění a optimalizace tak, aby systém vyhovoval zdejším podmínkám. Systém Verbis firmy KP-SYS je používán v regionu místními knihovnami. Uživatelům tak bude nabídnut totožný systém, který již znají, se všemi moderními bonusy, které nabízí. Vzhledem k časové náročnosti katalogizace všech knihovních dokumentů bude systém plně zprovozněn v druhé polovině roku 2022, nicméně již nyní můžete nahlédnout do našeho nového knihovního katalogu na Portaro - katalog knihovny, kam byl vložen vzorek dokumentů naší knihovny.

Pozorný návštěvník si může všimnout, že především u starších děl je i možnost stažení, resp. zpřístupnění digitalizovaného dokumentu. K těmto digitalizovaným dílům se čtenář dostane skrze registraci v naší knihovně. Badatel či čtenář rovněž získá přístup do souborného katalogu muzeí Moravskoslezského kraje, konkrétně pak do knihovních fondů Slezského zemského muzea, Muzea Těšínska, Muzea v Bruntále a Ostravského muzea, s nimiž se v rámci regionu Slezska můžeme podílet na tvorbě unikátního knihovního katalogu, který je přístupný všem vlastivědným zájemcům.

Knihovnický systém je financován Olomouckým krajem a Ministerstvem kultury.