Přednáška a pietní akt k 400. výročí zahájení čarodějnických procesů

Přednáška a pietní akt k 400. výročí zahájení čarodějnických procesů

23.06.2022
Dne 21. června se u příležitosti 400. výročí zahájení prvního čarodějnického procesu na Jesenicku konala v Rytířském sále Vodní tvrze přednáška, jež připomněla nejen tragické osudy první oběti Barbory Schmiedové.

Když místní pastýř Kryštof Schmied obvinil svou manželku Barboru z čarodějnictví a otravy, málokdo tušil, jak silnou lavinu násilí tím spustil. Barbora byla spolu s dalšími místními ženami vyslýchána a 21. 6. 1622 stanula před niským soudem, kde se nakonec vynuceně ke všem absurdním obviněním přiznala. První známý čarodějnický proces na Jesenicku zahájil tragickou etapu podezírání, utrpení a zášti vůči svým sousedům i nejbližším, která trvala bezmála jedno století.

Přednáška, kterou připravila Mgr. Michaela Neubauerová ze Státního okresního archivu Jeseník, představila pravděpodobný průběh samotného procesu podle dochovaných archivních dokumentů, hlavní aktéry a jednotlivá provinění vyšetřovaných osob. Přednášející, která se tématem čarodějnických procesů dlouhodobě odborně zabývá, mimo jiné publikum seznámila s nově vydanou brožurou a na závěr odpovídala na řadu dotazů, svědčících o mimořádném zájmu veřejnosti. Přednášky se zúčastnilo 49 návštěvníků.

Po přednášce se ve 20.00 hod. konal u památníku čarodějnických procesů na Priessnitzově ulici pietní akt. Květiny či věnce položili za Vlastivědné muzeum Jesenicka Pavel Rušar, za město Jeseník starostka města Zdeňka Blišťanová a za Státní okresní archiv Jeseník Michaela Neubauerová. Došlo tak k důstojnému připomenutí všech obětí krutých a nesmyslných čarodějnických procesů. Pietnímu aktu bylo přítomno 15 osob.

Fotografie
Přednáška a pietní akt k 400. výročí zahájení čarodějnických procesů
Přednáška a pietní akt k 400. výročí zahájení čarodějnických procesů
Přednáška a pietní akt k 400. výročí zahájení čarodějnických procesů
Přednáška a pietní akt k 400. výročí zahájení čarodějnických procesů
Přednáška a pietní akt k 400. výročí zahájení čarodějnických procesů
Přednáška a pietní akt k 400. výročí zahájení čarodějnických procesů
Foto M. Trávníček
Foto M. Trávníček
Foto M. Trávníček
Foto M. Trávníček
Foto M. Trávníček
Foto M. Trávníček
Přednáška a pietní akt k 400. výročí zahájení čarodějnických procesů