Lesní hry 2022

Lesní hry 2022

22.06.2022
Státní podnik Lesy ČR, Lesní správa Jeseník uspořádala v úterý 14. června v Černé Vodě úspěšnou vzdělávací akci pro jesenické školáky. Jedno z tematických stanovišť obsadila také bioložka Vlastivědného muzea Jesenicka, Mgr. Ludmila Slezáková.

Lesní hry uspořádali v úterý 14. června pro asi 150 mladších dětí z okolních základních škol v Černé Vodě na Jesenicku v Olomouckém kraji lesníci, zemědělci, vodohospodáři, myslivci, včelaři, botanici i zoologové. Děti se učily vnímat všemi smysly, což se dařilo na čtyřech tematicky různých stanovištích i při závěrečném opékání špekáčků. „Děkuju organizátorům, mezi něž spolu s Lesy ČR patří Vlastivědné muzeum Jeseník, Agentura ochrany přírody a krajiny Jeseník, Povodí Odry, Ekofarma NA3 i společnost ALSOL. Myslím, že to byl pro všechny výjimečný den,“ řekl tamější lesní správce Filip Beneš.

Text převzat ze stránek Lesů ČR, s. p.

Fotografie
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022
Lesní hry 2022