Pracovníci muzea v rozhlasovém pořadu o rozdělení Slezska

Pracovníci muzea v rozhlasovém pořadu o rozdělení Slezska

16.06.2022
Letos uplyne 280 let od chvíle, kdy rakouské země důsledkem válek Marie Terezie s pruským králem Fridrichem II. ztratily většinu území Slezska. Toto kulaté výročí připomněl pořad Přímo z místa, připravený Miroslavem Kobzou a odvysílaný Českým rozhlasem Olomouc.

O této významné historické události, jež měla zcela zásadní vliv na další vývoj Jesenicka, promluvil historik VMJ Mgr. Jan Petrásek, odborný pracovník Mgr. Matěj Matela a někdejší archivář a výrazná tvář místního vlastivědného bádání Mgr. Květoslav Growka. Pořad měl premiéru v neděli 12. června v 9.05 hod.