Co neprojde dveřmi depozitářů

Co neprojde dveřmi depozitářů

09.06.2022
Přednáška Jana Petráska proběhla ve čtvrtek 9. června 2022 v Rytířském sále Vodní tvrze.

Přístup do výstavních prostorů VMJ ve Vodní tvrzi – přirozeně původně sloužící nikoliv muzejním, nýbrž fortifikačním účelům – neumožňuje instalaci objemných předmětů co do rozměrů či váhy. Ty jsou dlouhodobě skryty před zvídavými pohledy návštěvníků v depozitářích muzea a ojediněle prezentovány výhradně pouze skrze fotografii. 

Přednáška Mgr. Jana Petráska seznámila posluchače s těmi nejzajímavějšími předměty ze sbírek Vlastivědného muzea Jesenicka, které si vzhledem ke svým rozměrům hledají jen s obtížemi cestu ke zrakům veřejnosti.

Fotografie
Co neprojde dveřmi depozitářů
Co neprojde dveřmi depozitářů
Co neprojde dveřmi depozitářů