Přednáška o konci II. světové války v Evropě a na Jesenicku

Přednáška o konci II. světové války v Evropě a na Jesenicku

08.05.2022
V neděli 8. května 2022 proběhla v Rytířském sále Vodní tvrze přednáška k 77. výročí konce druhé světové války v Evropě.

Zájemci z řad veřejnosti se dozvěděli nejen základní příčiny vzniku tohoto konfliktu a jeho průběh, ale zároveň se seznámili i se situací na Jesenicku ve válečných letech a následným těžkým obdobím prvních poválečných měsíců.

Přednášel Bc. Kamil Tomášek.