Staří jeseničtí pytláci přilákali rekordní počet účastníků

Staří jeseničtí pytláci přilákali rekordní počet účastníků

24.03.2022
Přednáška uspořádaná 24. března v prostorách jesenické Vodní tvrze plně potvrdila, že historie pytláctví v oblasti Jesenicka je tématem poutavým a žádaným – do Rytířského sálu totiž zavítalo neuvěřitelných 62 zájemců o pytlácké historky z časů rakouského císařství. A přednášející Mgr. Matěj Matela, odborný pracovník VMJ, příběhy ze zdejších lesů skutečně nešetřil.

Začátek přednášky byl věnován fenoménu pytláctví obecně ve středoevropském prostoru, známým pytlákům německojazyčných oblastí, ale i morální rovině této činnosti, která byla v minulosti eticky mnohem problematičtější než dnes – vždyť zdaleka ne všichni ti, kteří si zašli na panské pro kus zvěřiny, tak činili z touhy po dobrodružství, ale aby nakrmili sebe a své blízké…

Poté se již přítomní přenesli na Jesenicko konce 19. a počátku 20. století, kdy se to ve zdejších lesích pytláky jen hemžilo. Přednášející povyprávěl o několika doslova patologických pytlácích, z nichž mnozí se s puškou do lesa vydávali často i jen pár dnů poté, co si odpykali trest za svůj poslední nezákonný odlov. Závěr přednášky pak patřil střetům hajných s pytláky, které bohužel skončily smrtí jedné ze stran. Zřejmě nejznámější kauzou daného období se stalo zastřelení oblíbeného mikulovického nadlesního Oskara Leischnera v srpnu roku 1914, jehož památku dodnes připomíná vkusný kamenný pomník.

Vzhledem k pozitivnímu ohlasu přednášky lze předpokládat, že bude dané téma v příštích letech rozšířeno o pytláky z bruntálské a šumperské strany hor.

Jestliže jste přednášku nestihli a téma Vás zajímá, vše, co zaznělo, si budete moci přečíst v letošním druhém čísle Kulturní revue Olomouckého kraje – KROK, které by mělo vyjít v květnu.

Fotografie
Nadlesní Oskar Leischner se svým loveckým psem. Zdroj: Niklasdorfer Heimatbote 2007, č. 20.
Současná podoba kamenného pomníku vystavěného na památku zabitého nadlesního Leischnera, který najdete v lese nad Širokým Brodem. Foto: Matěj Matela
Staří jeseničtí pytláci přilákali rekordní počet účastníků
Staří jeseničtí pytláci přilákali rekordní počet účastníků
Staří jeseničtí pytláci přilákali rekordní počet účastníků
Staří jeseničtí pytláci přilákali rekordní počet účastníků
Staří jeseničtí pytláci přilákali rekordní počet účastníků
Staří jeseničtí pytláci přilákali rekordní počet účastníků
Staří jeseničtí pytláci přilákali rekordní počet účastníků