Představení výstavy Zmizelý Hrubý Jeseník v šumperském muzeu

Představení výstavy Zmizelý Hrubý Jeseník v šumperském muzeu

17.03.2022
Fotografická výstava Vlastivědného muzea Jesenicka s názvem Zmizelý Hrubý Jeseník, jež byla v minulém roce k vidění v prostorách galerie Vodní tvrze, se na počátku února letošního roku přesunula do Vlastivědného muzea v Šumperku. Ve čtvrtek 17. března proběhla komentovaná prohlídka, kterou připravil jeden ze spoluautorů výstavy Mgr. Matěj Matela.

Ve velice reprezentativních prostorách a za přítomnosti 45 účastníků pojednal Matěj Matela nejdříve o samotných přípravách výstavy, kterou po vizuální stránce připravila dokumentátorka VMJ Mgr. Bc. Markéta Kobierská. Poté se již věnoval řadě témat korespondujících s obsahem jednotlivých fotografií. Přítomní si tak např. vyslechli vyprávění o historii chaty Jiřího na Šeráku, životě a odkazu ovčárenské správcové Rosy Grohalové, dějinách vysokohorského pastevectví, ale rovněž se zasmáli u veselých příhod jesenických hajných – předválečných i těch současných.

Výstava je v šumperském muzeu k vidění již jen do 27. března.

Foto: Michaela Kollerová

Fotografie
Představení výstavy Zmizelý Hrubý Jeseník v šumperském muzeu
Představení výstavy Zmizelý Hrubý Jeseník v šumperském muzeu
Představení výstavy Zmizelý Hrubý Jeseník v šumperském muzeu
Představení výstavy Zmizelý Hrubý Jeseník v šumperském muzeu
Představení výstavy Zmizelý Hrubý Jeseník v šumperském muzeu