Nové informační tabule na Javornicku a Žulovsku

Nové informační tabule na Javornicku a Žulovsku

16.03.2022
Přispěním archeologa Vlastivědného muzea Jesenicka, Mgr. Milana Rychlého, se v roce 2021 podařilo dokončit informační tabule připomínající srážku dvou letounů u Vápenné na sklonku druhé světové války a pohnutý osud kaple Tajného utrpení v Javorníku.

V září 1944 došlo během cvičného letu v blízkosti obce Vápenná (něm. Setzdorf) ke kolizi dvou letounů typu Messerschmitt. Jeden ze strojů se zřítil do lesa východně od Vápenné, druhý pak dopadl na louku v bezprostřední blízkosti obce. Piloti obou strojů se pravděpodobně stihli katapultovat, nicméně jednoho z nich, jistého Bruna Ramonata, zradil padák a následkem pádu na místě zahynul. Druhý z pilotů dle vzpomínek pamětníků celý incident přežil, jeho další osud však není znám. Motor jednoho z havarovaných strojů je dnes umístěn v depozitáři Vlastivědného muzea Jesenicka. Informační tabule připomínající kolizi se nachází nedaleko místa dopadu jednoho z letadel, v blízkosti turisty hojně navštěvovaného lomu Vycpálek.

Kaple Tajného utrpení (Geheime Leiden) stojí v údolí Javornického potoka při cestě k osadě Travná. Byla vystavěna javornickými měšťany Ignazem a Josefem Jungovými na sklonku 18. století v místě, kde dle pověsti vedl poutnický život kající se švédský voják, veterán třicetileté války. Kaple byla dále stavebně upravována ve 20. století, přičemž konečnou podobu získala roku 1923. Po odsunu původního obyvatelstva kaple chátrala. Proces devastace byl dovršen roku 2011, kdy byla stavba silně poškozena vichřicí. Vlastník pozemku – město Javorník – proto rozhodl o jejím odstranění. Během demolice byla v zadní části odhalena jeskyně, snad dílo legendárního poutníka. Město Javorník proto přistoupilo k zachování nejzazší části kaple s jeskyňkou, přičemž toto torzo bylo nově opraveno a zastřešeno, průčelí původní kaple sahající do hloubky více než 3 metrů bylo naopak zcela odstraněno. Vstup do jeskyňky nově kryje kovaná mříž s dvířky, jejímž autorem je MgA. Jaroslav Křížek.

Historické fotografie kaple Tajného utrpení ze sbírek VMJ je možné si prohlédnout na portálu eSbírky.

Fotografie
Kaple Tajného utrpení u Javorníka
Kaple Tajného utrpení u Javorníka
Informační tabule u Kaple Tajného utrpení u Javorníka
Nové informační tabule u lomu Vycpálek