Přednáška o Řádu německých rytířů v oblasti Hrubého Jeseníku zazněla na půdě opavské konzervatoře

Přednáška o Řádu německých rytířů v oblasti Hrubého Jeseníku zazněla na půdě opavské konzervatoře

14.02.2022
Na konci loňského roku byl odborný pracovník našeho muzea Mgr. Matěj Matela osloven P. Mgr. Norbertem J. M. Hnátkem, Th. Lic., spirituálem Církevní konzervatoře Opava, s prosbou, jestli by pro studenty této vzdělávací instituce připravil přednášku o Řádu německých rytířů. Tato idea byla zrealizována v pondělí 14. února.

Vzhledem k tomu, že se M. Matela zabývá historií činnosti Řádu německých rytířů v nejvyšších partiích Hrubého Jeseníku, zaměřil své hodinové vyprávění právě na tuto oblast. Po krátkém úvodu, v němž byly nastíněny dějiny působení řádu na Bruntálsku, se cca 25 účastníků již přeneslo o dvě staletí zpět v čase do okolí Karlovy Studánky a Ludvíkova, kde tehdy němečtí rytíři intenzivně těžili dřevo pro hamerní a železářský průmysl. Až opětovné zalesňování v průběhu 19. století (praktikované zejména hubertovskými lesmistry J. Micklitzem a posléze A. Wehrbergerem) navrátilo těmto poměrně zdecimovaným oblastem původní romantický ráz. Následně se přednášející věnoval vysazování borovice kleče a limby v okolí Pradědu, aby sešel do Karlovy Studánky, na jejímž obraze měli němečtí rytíři zcela zásadní podíl. Závěr povídání se pak věnoval zřejmě nejvýznamnějšímu velmistrovi novodobé historie řádu, arcivévodovi Evženu Habsburskému, a jeho vlivu na horské partie Jeseníků (např. vysazení kamzíků roku 1913, výstavba lesních komunikací, údržba chat apod.). Opomenuta nemohla zůstat ani chata Ovčárna, o níž se do roku 1909 svědomitě starala a hosty vítala legendární správcová Rosa Grohalová.

Fotografie
Přednáška o Řádu německých rytířů v oblasti Hrubého Jeseníku zazněla na půdě opavské konzervatoře
Přednáška o Řádu německých rytířů v oblasti Hrubého Jeseníku zazněla na půdě opavské konzervatoře
Přednáška o Řádu německých rytířů v oblasti Hrubého Jeseníku zazněla na půdě opavské konzervatoře
Přednáška o Řádu německých rytířů v oblasti Hrubého Jeseníku zazněla na půdě opavské konzervatoře