Zmizelý Hrubý Jeseník ve Vlastivědném muzeu v Šumperku

Zmizelý Hrubý Jeseník ve Vlastivědném muzeu v Šumperku

09.02.2022
Výstava Zmizelý Hrubý Jeseník, kterou pro Vás Vlastivědné muzeum Jesenicka připravilo na podzim roku 2021, překonala Červenohorské sedlo a nyní je k vidění u našich kolegů z Vlastivědného muzea v Šumperku.

Fotografická výstava přibližuje podobu krajiny jesenického pohoří, jak vypadala v časech staré rakousko-uherské monarchie a dále v období první republiky. Prohlédnete si řadu mnohdy unikátních dobových snímků pocházejících z muzejních i soukromých sbírek, které jsou doplněny o současné fotografie. Pomocí moderní techniky pak můžete porovnávat, nakolik se tato místa do dnešních dní změnila. Výstava rovněž představí geomorfologické členění oblasti Hrubého Jeseníku, přičemž každý celek symbolizuje jedno zvíře – Pradědskou hornatinu kamzík, Keprnickou hornatinu tetřívek obecný a Medvědskou hornatinu jeho dávný obyvatel medvěd hnědý.

Výstava je k vidění v Rytířském sále šumperského muzea od 4. února do 27. března 2022.

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma

Fotografie
Zmizelý Hrubý Jeseník ve Vlastivědném muzeu v Šumperku
Zmizelý Hrubý Jeseník ve Vodní tvrzi.
Zmizelý Hrubý Jeseník ve Vodní tvrzi.
Zmizelý Hrubý Jeseník ve Vodní tvrzi.
Zmizelý Hrubý Jeseník ve Vodní tvrzi.
Zmizelý Hrubý Jeseník ve Vodní tvrzi.
Zmizelý Hrubý Jeseník ve Vodní tvrzi.
Zmizelý Hrubý Jeseník ve Vodní tvrzi.
Zmizelý Hrubý Jeseník ve Vodní tvrzi.
Zmizelý Hrubý Jeseník ve Vodní tvrzi.
Zmizelý Hrubý Jeseník ve Vodní tvrzi.