Rejvízská hornatina pohledem přízemním i nebeským

Rejvízská hornatina pohledem přízemním i nebeským

27.01.2022
Dne 27. ledna 2022 přednesl Mgr. Pavel Rušar svůj příspěvek s názvem "Rejvízská hornatina pohledem přízemním i nebeským".

Přednáška přenesla posluchače z prostor Rytířského sálu Vodní tvrze do rozmanitých zákoutí Rejvízské hornatiny, ať už na ta turisticky exponovaná, či ta zcela zapadlá, která však v dávné minulosti prošla pozoruhodnými geomorfologickými procesy. Hlavním účelem přednášky však bylo seznámit posluchače s moderními satelitními technologiemi, které umožní pozorovat krajinu z výšky tisíce kilometrů. Barevné syntézy pásem elektromagnetického spektra vypovídaly nejen hodnotou informační (o kvalitě vody, suchu, šíření kůrovce i změnách krajiny), ale svým specifickým způsobem také hodnotou estetickou.

Fotografie
Rejvízská hornatina pohledem přízemním i nebeským
Rejvízská hornatina pohledem přízemním i nebeským
Rejvízská hornatina pohledem přízemním i nebeským
Rejvízská hornatina pohledem přízemním i nebeským
Rejvízská hornatina pohledem přízemním i nebeským
Rejvízská hornatina pohledem přízemním i nebeským