Nový příspěvek k našemu poznání o rozsahu pleistocenního ledovcového štítu na severní Moravě a ve Slezsku

Nový příspěvek k našemu poznání o rozsahu pleistocenního ledovcového štítu na severní Moravě a ve Slezsku

25.01.2022
V odborném recenzovaném časopise Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku byl nově publikován článek autorů Martina Hanáčka a Miroslava Bubíka "Maximální rozšíření pleistocenního ledovcového štítu ve Vnějších Západních Karpatech a Východních Sudetech - současné znalosti a nový důkaz".

Článek obsahuje detailní mapu rozšíření skandinávského ledovcového štítu na severní Moravě a ve Slezsku, sestavenou na základě rešerše dosud publikovaných poznatků. Článek vznikl mj. v rámci výzkumné činnosti Vlastivědného muzea Jesenicka.