Frývaldovská stávka (přednáška)

Frývaldovská stávka (přednáška)

26.11.2021
26. listopadu 2021 proběhla v Rytířském sále Vodní tvrze přednáška Pavla Macháčka zabývající se okolnostmi, které vedly k listopadovému „Hladovému pochodu“, a událostmi, jež se odehrály na křižovatce v Dolní Lipové 25. listopadu 1931.

Od tragické události v tehdejší Dolní Lipové uplynulo 25. listopadu 2021 90 let.

Fotografie
Frývaldovská stávka (přednáška)
Frývaldovská stávka (přednáška)
Frývaldovská stávka (přednáška)
Frývaldovská stávka (přednáška)