Edukační program „Ochraňuj mě, dokud můžeš“

Edukační program „Ochraňuj mě, dokud můžeš“

15.11.2021
Ve dnech 9., 11. a 12. 11. proběhl pod vedením Mgr. Ludmily Slezákové edukační program s názvem „Ochraňuj mě, dokud můžeš“, který žákům ZŠ Vrbno pod Pradědem představil nejcennější místa jesenických hor.

Dozvěděli se o vzácném alpínském bezlesí, botanicky pestré Velké kotlině, endemitech na Petrových kamenech, rašeliništi na Rejvízu a jesenických horských smrčinách. Žáci rovněž navštívili také stálou expozici Vlastivědného muzea Jesenicka Čarodějnické procesy na Jesenicku v 17. století.

Fotografie
Edukační program „Ochraňuj mě, dokud můžeš“
Edukační program „Ochraňuj mě, dokud můžeš“
Edukační program „Ochraňuj mě, dokud můžeš“
Edukační program „Ochraňuj mě, dokud můžeš“