Přípravy badatelského programu T-expedice 2022

Přípravy badatelského programu T-expedice 2022

09.11.2021
V úterý 9. listopadu proběhlo ve Zdravé kavárně v Jeseníku první setkání pracovníků muzea s pedagogy k přípravám badatelského programu T-expedice 2022.

Ředitel VMJ Pavel Rušar představil šest nabízených témat (astronomie, fyzika, chemie, botanika, entomologie a divadlo), muzejní edukátor Pavel Macháček pak učitelům připomněl, jak T-expedice probíhá, a zároveň s přítomnými učiteli diskutoval zapojení žáků, roli učitelů při programu i možnosti ubytování. Setkání se zúčastnili zástupci ze ZŠ Česká Ves, Gymnázia Jeseník i ZŠ Jeseník. Dálkově se připojily také paní učitelky ze Střední průmyslové školy Jeseník. Čestným hostem setkání byla paní starostka Blišťanová. Informace o tématech a možnostech přihlášení zveřejní Vlastivědné muzeum Jesenicka již v průběhu listopadu 2021.

Fotografie
Přípravy badatelského programu T-expedice 2022
Přípravy badatelského programu T-expedice 2022
Přípravy badatelského programu T-expedice 2022