Prezentace VMJ v rámci Fóra expertů UPOL

Prezentace VMJ v rámci Fóra expertů UPOL

03.11.2021
V rámci Fóra expertů při Katedře geografie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci vystoupil s přednáškou "Muzea, geografie a moderní technologie" ředitel VMJ Pavel Rušar.

Přednášející se zaměřil především na možnosti, které geografům muzea v ČR nabízejí a také naopak na to, co geografové mohou nabídnout muzeím, zejména pak těm regionálním vlastivědným. Důraz při tom kladl na moderní technologie, zejména digitální snímky ze satelitů, jejich význam jako zdroj široké škály informací o území v minulosti i současnosti a na digitální zpracování terénu. Zmínil rovněž užívání dronů, tokenizaci, virtuální realitu, využití hologramů ve výstavách a expozicích a také aplikace v chytrých telefonech. 

Přednášky se v aule Univerzity Palackého zúčastnilo 47 posluchačů.

Fotografie
Prezentace VMJ v rámci Fóra expertů UPOL
Prezentace VMJ v rámci Fóra expertů UPOL
Prezentace VMJ v rámci Fóra expertů UPOL
Prezentace VMJ v rámci Fóra expertů UPOL