Zajímavé botanické lokality na Jesenicku (přednáška)

Zajímavé botanické lokality na Jesenicku (přednáška)

21.10.2021
Na přednášce 21. října 2021 jsme se seznámili s vybranými botanickými lokalitami, které dobře reprezentují bohatství a pestrost jesenické flóry.

Největším bohatstvím Jesenicka je bezesporu zdejší příroda. Od nížin na Vidnavsku po vrchol Pradědu panují velmi rozličné přírodní podmínky. V nejvyšších partiích hor se dosud zrcadlí poslední doba ledová, zatímco kulturní krajina zemědělsky obhospodařovaného podhůří je výslednicí přírodních procesů a mnohasetletého působení člověka. Také květena různých koutů Jesenicka je proto velmi rozmanitá a v mnoha ohledech jedinečná.

Přednáška proběhla ve čtvrtek 21. října 2021 od 18.00 hod. v Rytířském sále Vodní tvrze. Přednášel Mgr. Vojtěch Taraška.

Fotografie
Zajímavé botanické lokality na Jesenicku (přednáška)