Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor

Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor

12.10.2021
Ve dnech 28. a 29. září 2021 se uskutečnil již XXI. ročník svatováclavského setkání v Jeseníku, tentokrát na téma Paměť jesenických hor.

V úterý 28. 9. v dopoledních hodinách jsme si v Bílé Vodě připomněli násilnou internaci řádových sester v souvislosti s nástupem vlády komunistické strany, a to mší svatou v kostele Navštívení Panny Marie a pietním aktem na blízkém hřbitově. V odpoledních hodinách byl pak v konferenčním sále Priessnitzových léčebných lázní zahájen slavnostní koncert Smyčcového orchestru Jeseník pod taktovkou Františka Mecha.

Středa 29. září se nesla v duchu tradiční vlastivědné konference v Zimní zahradě Priessnitzových léčebných lázní, která si pro letošní rok opět vysloužila přízvisko mezinárodní. Mezi vzácnými hosty totiž nechyběli zástupci Moravsko-slezského sudetského horského spolku (MSSGV) v čele s jeho předsedou Güntherem Buckem. Tématem XXI. ročníku byla paměť nejvyšších moravsko-slezských hor v mnoha rozličných podobách, ať už coby vyhledávaná turistická oblast, lesnický region, či jako místo s bohatou a často pohnutou historií. Výstupem konference byl jako každoročně svatováclavský sborník.

Součástí svatováclavských setkání je již tradičně tematická výstava v prostorách Vodní tvrze. Fotografickou výstavu Zmizelý Hrubý Jeseník, představující obraz těchto hor v první polovině 20. století, připravili kmenoví pracovníci VMJ Matěj Matela a Markéta Kobierská. A právě komentovaná prohlídka této výstavy letošní setkání uzavřela.

Na přípravě XXI. ročníku svatováclavského setkání v Jeseníku se podílely Státní okresní archiv Jeseník, Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o., Společnost Vincenze Priessnitze, z. s., a MKZ Jeseník za finanční podpory OLOMOUCKÉHO KRAJE a MĚSTA JESENÍK. Děkujeme!

Fotografie
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ohlédnutí za svatováclavským setkáním v Jeseníku na téma Paměť jesenických hor
Ke stažení