V prodeji nový sborník příspěvků ke svatováclavskému setkání v Jeseníku

V prodeji nový sborník příspěvků ke svatováclavskému setkání v Jeseníku

05.10.2021
Na odborném semináři XXI. svatováclavského setkání, jenž se konal 29. září v Zimní zahradě Priessnitzova sanatoria, byl všem účastníkům již tradičně k dispozici sborník. Letošní mnohostranně uchopitelné téma „Paměť jesenických hor“ přilákalo řadu vlastivědných badatelů z Jesenicka i mimo region, kteří přispěli nanejvýš zajímavými a podnětnými studiemi.

Čtenář se tak dozví o historii i současnosti Moravsko-slezského sudetského horského spolku, vydá se k loveckým chatám ukrytým v hloubi lesa i na drsné jesenické hole (více viz Obsah). Přejeme příjemné počtení!

Všechna dostupná čísla je možné zakoupit na recepci Vodní tvrze v Jeseníku či objednat prostřednictvím sekretariátu Vlastivědného muzea Jesenicka na e-mailové adrese sekretariat@muzeumjesenik.cz.