Workshop ke koncepci kultury, kreativity a památkové péče

Workshop ke koncepci kultury, kreativity a památkové péče

17.09.2021
Dne 17. 9. se v Rytířském sále Vodní tvrze uskutečnilo setkání organizované Olomouckým krajem, na němž se diskutovalo o tvorbě nové koncepce kultury, kreativity a památkové péče zamýšlené pro roky 2022 až 2029.

Za Olomoucký kraj přijeli radní Bc. Jan Žůrek a vedoucí oddělení kultury Mgr. David Sychra, město Jeseník reprezentovali starostka Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová a místostarosta Tomáš Vlazlo. Z místních se kromě zástupců větších organizací (MKZ Jeseník, VMJ, SOkA Jeseník, MKS Javorník, Tančírna Rychleby ad.) a starostů obcí zúčastnili také zástupci menších organizací a spolků (Divadlo Morávia, Šermířský spolek Jeseník, Javornická dělostřelecká garda, PositivJE, Komorní sbor Florián, Brontosaurus Jeseníky a mnoho dalších) nebo volných sdružení (např. Swing Hills). Zástupci z kraje se pokusí připomínky a náměty lokálních aktérů zařadit do připravované koncepce. Setkání se zúčastnilo 27 zástupců organizací činných na poli kultury a kreativity.

Fotografie
Workshop ke koncepci kultury, kreativity a památkové péče