Zlatý list

Zlatý list

18.09.2021
Vlastivědné muzeum Jesenicka se dne 17. 9. připojilo k SVČ Duha Jeseník při organizaci soutěže pro základní školy s názvem Zlatý list – letos proběhl již 49. ročník.

Na tříčlenná družstva žáků z Jesenicka, soupeřící v přírodovědných znalostech, čekalo na nádvoří Vodní tvrze stanoviště BOTANIKA, které připravil a zaštítil biolog VMJ Mgr. Vojtěch Taraška. Úkolem soutěžních týmů bylo poznávat rostliny běžně se vyskytující v okolí Jeseníku. Součástí byl ovšem také malý test sestavený z několika záludných otázek. Na dalších stanovištích museli soutěžící prokázat znalosti týkající se třeba obratlovců, hmyzu, hub nebo péče o přírodu. Příprava odborného stanoviště ve Vodní tvrzi je v rámci soutěže již tradiční a muzeum se jistě zapojí i v následujících letech.

Fotografie
Zlatý list 2021 ve Vodní tvrzi
Zlatý list 2021 ve Vodní tvrzi
Zlatý list 2021 ve Vodní tvrzi
Zlatý list 2021 ve Vodní tvrzi
Zlatý list 2021 ve Vodní tvrzi
Zlatý list 2021 ve Vodní tvrzi
Zlatý list 2021 ve Vodní tvrzi
Zlatý list 2021 ve Vodní tvrzi