Přednáška pro Veteran Car Club Ostrava

Přednáška pro Veteran Car Club Ostrava

10.09.2021
O zaniklých osadách na Jesenicku promluvil Pavel Macháček.

Vlastivědné muzeum Jesenicka připravilo pro Veteran Club Ostrava přednášku s názvem "Zaniklé osady na Jesenicku", kterou proslovil odborný pracovník VMJ Pavel Macháček. Třicet sedm posluchačů, z nichž valná většina dorazila nádhernými historickými automobily, vyslechlo povídání o nepříliš veselé kapitole z dějin Jesenicka. Představeny byly dozvuky druhé světové války, "odsun německého obyvatelstva" a fotografická prezentace posluchače zavedla do vylidněných vesnic a opuštěných osad.

Přednáška proběhla v pátek 10. září v Rytířském sále Vodní tvrze.

Fotografie
Přednáška pro Veteran Car Club Ostrava
Přednáška pro Veteran Car Club Ostrava
Přednáška pro Veteran Car Club Ostrava
Přednáška pro Veteran Car Club Ostrava