Specifika roku 1968 na Jesenicku (přednáška)

Specifika roku 1968 na Jesenicku (přednáška)

20.08.2021
19. srpna 2021 od 18.00 hod. v Rytířském sále Vodní tvrze přednesl Bc. Kamil Tomášek přednášku o situaci v roce 1968 na Jesenicku. V čem byla specifická a v čem se naopak podobala celostátnímu vývoji?

Rok 1968 představoval v novodobých dějinách Československa období, kdy poprvé došlo k výraznější snaze zdemokratizovat zkostnatělý komunistický režim. Předchozích dvacet let od vítězného února 1948 totiž ukázalo neudržitelnost vývoje, který sice sliboval světlé zítřky, avšak reálně spíše připomínal dobu temna. Hrozící hospodářský, a především společenský kolaps, na jehož odvrácení pracovaly v rámci reformního hnutí široké vrstvy obyvatelstva, však v srpnu 1968 rozdrtily pásy tanků vojsk Varšavské smlouvy.

Fotografie
Specifika roku 1968 na Jesenicku (přednáška)
Specifika roku 1968 na Jesenicku (přednáška)