Vlastivědné muzeum Jesenicka zavádí nový rezervační systém

Vlastivědné muzeum Jesenicka zavádí nový rezervační systém

01.09.2021
V rámci projektu T-expedice 2021 připravila badatelská IT sekce rezervační systém muzea, který představila veřejnosti na závěrečné poster konferenci 18. června.

V průběhu prázdnin byl systém v testovacím provozu a nyní je plně připraven k užívání. K současným možnostem rezervací, tedy telefonicky a e-mailem, tak přibyla další velmi intuitivní možnost skrze oficiální webové stránky muzea.