Vlastivědné muzeum Jesenicka přispělo k výzkumu evropských orchidejí

Vlastivědné muzeum Jesenicka přispělo k výzkumu evropských orchidejí

28.07.2021
Biologické pracoviště VMJ se podílí na dlouhodobém výzkumu evropských orchidejí rodu prstnatec. Dílčí výsledky byly nyní publikovány ve vědeckém časopise Plant Systematics and Evolution.

Botanik VMJ Vojtěch Taraška se ve spolupráci s kolegy z olomoucké a vídeňské univerzity podílí na výzkumu orchidejí ze skupiny prstnatce plamatého, mezi něž patří i v Jeseníkách relativně hojný prstnatec plamatý Fuchsův. Právě jemu byl věnován nově publikovaný článek ve vědeckém časopise Plant Systematics and Evolution. Autoři analyzovali mimořádnou variabilitu těchto orchidejí, která se projevuje nejen v rozmanitosti tvarů a barev květů či skvrnitosti listů, ale též v různých velikostech buněčného jádra (a tedy v různém obsahu DNA). Právě na úrovni buněčných jader byly zjištěny nejvýznamnější rozdíly mezi populacemi z různých regionů; potvrdila se tak slova Saint-Exupéryho, že „co je důležité, je očím neviditelné“. Výjimkou jsou však nápadně odlišné bělokvěté populace z karpatské oblasti Moravy, Slovenska a Maďarska. Ty byly ve článku formálně popsány jako pro vědu nový poddruh, prstnatec plamatý Soóův. Publikované poznatky mají důležité implikace zejména pro ochranu přírody a biodiverzity.

Článek najdete na stránkách časopisu.

Plná verze k nahlédnutí.

Fotografie
Vlastivědné muzeum Jesenicka přispělo k výzkumu evropských orchidejí
Vlastivědné muzeum Jesenicka přispělo k výzkumu evropských orchidejí
Vlastivědné muzeum Jesenicka přispělo k výzkumu evropských orchidejí
Vlastivědné muzeum Jesenicka přispělo k výzkumu evropských orchidejí