Zážitkový den pro děti a jejich pěstouny na Vodní tvrzi

Zážitkový den pro děti a jejich pěstouny na Vodní tvrzi

20.07.2021
Eurotopia, o. p. s., ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka připravila pro pěstouny z Jesenicka a jim svěřené ratolesti zážitkový den v muzeu. Připraveny byly dílničky, hádanky i drobné úkoly a pro úspěšné pak i speciální dárky z "pirátovy truhly".

Děti se mohly v pondělí 19. července 2021 setkat kromě piráta také s rytířem, babkou kořenářkou, předlenou a v temném zákoutí jesenického sklepení také s čarodějnicí. Akce se uskutečnila v prostorách všech výstav a expozic, využito bylo rovněž nádvoří a také nedávno zrekonstruovaný Rytířský sál. Akci navštívilo celkem 41 osob, ředitel VMJ Pavel Rušar k akci dodává: "Jsem rád, že muzeum opět rozšířilo cílové skupiny i o pěstouny a jim svěřené děti. Mnoho z nich bylo v muzeu vůbec poprvé a program byl nastaven tak, aby to nebylo zároveň naposled. Děkujeme místní Eurotopii za oživení naší středověké tvrze a těšíme se na další spolupráci."

Fotografie
Zážitkový den pro děti pěstounů na Vodní tvrzi
Zážitkový den pro děti pěstounů na Vodní tvrzi
Zážitkový den pro děti pěstounů na Vodní tvrzi
Zážitkový den pro děti pěstounů na Vodní tvrzi
Zážitkový den pro děti pěstounů na Vodní tvrzi
Zážitkový den pro děti pěstounů na Vodní tvrzi